Epiphora

Epiphora is a synonym of Epistrophe.

See Epistrophe